Membrany polimerowe PLASTFOIL to nowa generacja materiałów hydroizolacyjnych, które wykonane są na bazie wysokiej jakości polichlorku winylu (PCV elastyczne).

Historia zastosowań materiałów wodochronnych na bazie PCV w przemyśle miała swój początek dopiero w latach 60-tych XX wieku. Wówczas w Europie zaczęły powstawać surowe normy, którym miały podlegać materiały hydroizolacyjne. W Rosji materiały te pojawiły się na początku lat 90-tych.

Dziś membrana PCV jest jednym z najbardziej popularnych materiałów hydroizolacyjnych. Membrany są powszechnie wykorzystywane do budowy dachów, tuneli, sztucznych stawów, basenów, a także pojemników służących do przechowywania cieczy.

Zalety membrany polimerowej PLASTIFOIL:

 • trwałość powyżej 30 lat,
 • możliwość zastosowania w zadaszeniu, pod którym występuje otwarty ogień,
 • szybkość montażu instalacji, dzięki jednej warstwie,
 • odporność na promieniowanie UV,
 • możliwość montażu w niskiej temperaturze,
 • produkt bezpieczny dla środowiska,
 • niska grupa palności,
 • możliwość produkcji w szerokiej gamie kolorystycznej.

POKRYCIA DACHOWE

System mechaniczny, przy pomocy którego membrana polimerowa PLASTIFOIL jest przymocowywana do podstawy za pomocą połączeń, z reguły stosowany jest na dachach o dużej powierzchni (posiadających podstawę w postaci blachy dachowej): w budynkach produkcyjnych, zespołach handlowych, targowych i magazynowych.

Montaż membrany do podstawy zależy od rodzaju podstawy: blacha dachowa, żelbetowa płyta monolityczna lub murowana. W każdym przypadku istnieją specjalnie opracowane systemy połączenia, które zapewniają membranie niezawodne przymocowanie.

Zaletą systemu mechanicznego jest łatwość, szybkość i możliwość wykonania montażu w prawie każdych warunkach atmosferycznych. Powyższe walory sprawiają, że system staje się korzystny z ekonomicznego punktu widzenia. 1. Membrana polimerowa PLASTFOIL®
 2. Warstwa rozdzielająca —geotekstylia lub włókno szklane
 3. Penopolistyrol ekstrudowany PENOPLEX®
 4. Płyta z waty mineralnej
 5. Izolacja pary
 6. Blacha dachowa

Dach inwersyjny


System inwersyjny, w którym warstwa izolacyjna znajduje się pod izolatorem ciepła, najczęściej jest stosowany na dachach budynków społecznych lub mieszkalnych i pozwala w najbardziej skuteczny sposób używać danej powierzchni.

Przymocowanie jest wykonywane za pomocą dodatkowego obciążenia. W zależności od rodzaju dodatkowego obciążenia, dach może być nieeksploatowany, eksploatowany z obciążeniem pieszym lub transportowym, a także zieleniony.

Zaletami systemu inwersyjny go są:
 • możliwość eksploatacji,
 • brak połączenia mechanicznego z podstawą,
 • łatwość i prędkość montażu,
 • zwiększona ognioodporność,
 • większa odporność na uszkodzenia mechaniczne,
 • długowieczność,
 • atrakcyjny wygląd.


 1. Warstwa roślinna
 2. Warstwa drenażowa
 3. Penopolistyrol ekstrudowany PENOPLIX®
 4. Warstwa rozdzielająca —geotekstylia lub włókno szklane
 5. Membrana polimerowa PLASTFOIL®
 6. Warstwa rozdzielająca — geotekstylia lub włókno szklane
 7. Podstawa dachu

Zbiorniki wody, baseny i rezerwuary


W celu uniknięcia przenikania wody do gruntu, co skutkuje jej stratą, należy przewidzieć niezawodną hydroizolację, odpowiadającą następującym wymaganiom:
 • nieprzemakalność,
 • odporność na przerastanie korzeni,
 • biostabilność,
 • mrozoodporność.

Te same wymagania dotyczą zarówno oczyszczalni, jak i basenów retencyjnych. Różnica polega jedynie na tym, że w obu budowlach hydroizolacja dodatkowo zabezpiecza środowisko przyrodnicze przed szkodliwymi substancjami.

 1. Grunt
 2. Konstrukcja żelbetonowa
 3. Warstwa rozdzielająca — geotekstylia lub włókno szklane
 4. Hydroizolacja PLASTFOIL®

Tunele, mosty, podziemne fundamenty i inne budowle podziemne


Warstwa hydroizolacyjna jest stosowana w celu zabezpieczenia przejść tunelowych, wyjazdów i wyjazdów z miejsc postoju samochodów, tuneli metra i wszelkich konstrukcji podziemnych. Ochrona przed szkodliwym oddziaływaniem wód gruntowych i deszczowych zapewnia dłuższy okres eksploatacji obiektu.

Membrana polimerowa PLASTIFOIL charakteryzuje się wyższą elastycznością, co zapewnia niezawodną hydroizolację w przypadku skurczów konstrukcji. Zaletą membrany jest także biostabilność, odporność na zniszczenia, w tym wytrzymałość na rozrywanie. Nieprzemakalność natomiast gwarantuje długowieczność elementów budowli w warunkach oddziaływania ciśnienia wody.

 1. Grunt
 2. Warstwa rozdzielająca — geotekstylia lub włókno szklane
 3. Hydroizolacja PLASTFOIL®
 4. Warstwa rozdzielająca — geotekstylia lub włókno szklane
 5. Penopolistyrol ekstradowany PENOPLIX®
 6. Konstrukcja żelbetonowa

SYSTEM HYDROSTOP


System HydroStop, w celu zabezpieczenia przed oddziaływaniem wilgoci, tworzy kontur hydroizolacyjny na zewnątrz podziemnej części budowli. W systemie HydroStop stosowane są membrany o grubości 1,5 lub 2 mm.

Wybór uzależniony jest bezpośrednio od stopnia oddziaływania wód gruntowych i głębokości położenia konstrukcji. Membrana polimerowa znajduje się pomiędzy dwiema warstwami geotekstylii, co zapewnia niezawodne zabezpieczenie warstwy hydroizolacyjnej przed ewentualnymi uszkodzeniami w przypadku ruchów konstrukcji, a także nierówności podstawy.

METODA OTWARTA (FUNDAMENT) 1. Penopolistyrol ekstrudowany, na przykład, PENOPLEX®
 2. Listwa krawędziowa
 3. Geotekstylia, nie mniej 500 g/m2
 4. Membrana polimerowa PLASTFOIL® U
 5. Geotekstylia, nie mniej 300 g/m2
 6. Konstrukcja hydroizolowana
 7. Grunt do powrotnego zasypywania wykopu
 8. Podłoże z tłucznia
 9. Podłoże betonowe
 10. Kompensator z penopolistyrola ekstrudowanego, na przykład, PENOPLEX® 50x50 mm
 11. Wpust hydroizolacyjny
 12. Podsypka cementowo-piaskowa
 13. Geotekstylia, nie mniej 500 g/m2

METODA «ŚCIANA W GRUNCIE» 1. Ściana w gruncie
 2. Penopolistyrol ekstrudowany, na przykład, PENOPLEX®
 3. Geotekstylia, nie mniej 500 g/m2
 4. PCV połączenie
 5. Membrana polimerowa PLASTFOIL® U
 6. Geotekstylia, nie mniej 300 g/m2
 7. Konstrukcja hydroizolowana
 8. Podłoże betonowe
 9. Kompensator z piankowego polietylenu
 10. Wzmocnienie kąta za pomocą polimerowej membrany PLASTFOIL ® U
 11. Wpust hydroizolacyjny
 12. Podłoże z tłucznia
 13. Podsypka cementowo-piaskowa 50 mm
 14. Geotekstylia, nie mniej 500 g/m2

METODA OTWARTA (TUNEL) 1. Podsypka cementowo-piaskowa 50 mm
 2. Geotekstylia, nie mniej 500 g/m2
 3. Membrana polimerowa PLASTFOIL®
 4. Geotekstylia, nie mniej 300 g/m2
 5. Tunel hydroizolowany
 6. Podłoże z tłucznia
 7. Podłoże betonowe
 8. Kompensator z penopolistyrola ekstrudowanego, na przykład, PENOPLEX® 50x50 mm
 9. Wpust hydroizolacyjny
 10. Podsypka cementowo-piaskowa 50 mm

METODA ZAMKNIĘTA (TUNEL) 1. Pierwotna warstwa betonu
 2. Podstawowa część niosąca tunelu
 3. Membrana polimerowa PLASTFOIL®
 4. Geotekstylia, nie mniej 500 g/m2
 5. PCV połączenie

SYSTEM DRENAŻ


System drenaż wykorzystuje się w przypadku izolacji wilgoci kapilarnej oraz infiltrowanej. Stanowi on kombinację membrany polimerowej PLASTIFOIL i warstwy drenażowej z systemem odprowadzania wody. Metoda stosowana jest zarówno z wykorzystaniem wypustek hydroizolacyjnych i kroćców przecieków, jak i bez nich. W przypadku bezpośredniego kontaktu z gotową konstrukcją betonową zaleca się wykonanie montażu warstwy zabezpieczającej z geotekstylii lub warstwy drenażowej. Warstwa zabezpieczająca pozwoli uniknąć uszkodzeń warstwy hydroizolacyjnej w czasie eksploatacji konstrukcji.

METODA OTWARTA (PARKING) 1. Grunt do powrotnego zasypywania
 2. Rura drenażowa
 3. Profilowana membrana z warstwą drenażową z geotekstylii
 4. Penopolistyrol ekstrudowany, na przykład, PENOPLEX®
 5. Geotekstylia, nie mniej 500 g/m2
 6. Membrana polimerowa PLASTFOIL® U
 7. Geotekstylia, nie mniej 300 g/m2
 8. Parking hydroizolowany
 9. Warstwa, formująca spadek, z lekkiego betonu
 10. Podłoże betonowe
 11. Podłoże z tłucznia

METODA OTWARTA (TUNEL) 1. Podsypka cementowo-piaskowa 50 mm
 2. Profilowana membrana z warstwą drenażową z geotekstylii
 3. Membrana polimerowa PLASTFOIL® U
 4. Geotekstylia, nie mniej 300 g/m2
 5. Rura drenażowa
 6. Wpust hydroizolacyjny
 7. Podłoże betonowe
 8. Podłoże z tłucznia

METODA ZAMKNIĘTA (TUNEL) 1. Pierwotna warstwa betonu
 2. Podstawowa część niosąca tunelu
 3. Membrana polimerowa PLASTFOIL® U
 4. Profilowana membrana z warstwą drenażową z geotekstylii
 5. PCV połączenie
 6. Rura drenażowa

DZIEDZINY ZASTOSOWANIA SYSTEMU

System stosowany jest w celu hydroizolacja fundamentów i budowli narażonych na oddziaływanie wód gruntowych. Możliwość stosowania systemu hydroizolacyjnego w budowie tuneli, kolektorów i parkingów podziemnych znacznie wydłuża czas eksploatacji obiektów.

ZALETY STOSOWANIA SYSTEMU

Zaletą stosowania danego systemu jest użycie membrany hydroizolacyjnej jedynie na pionowych częściach fundamentu oraz stropach. Hydroizolacja płyty fundamentowe nie jest konieczna, dzięki zorganizowanemu odprowadzeniu z konstrukcji wilgoci kapilarnej i infiltrowanej. Odprowadzenie wilgoci przeprowadzane jest za pomocą geotekstylii lub profilowanych membran z warstwą filtrującą.

SYSTEM AQUAKONTROL


System hydroizolacji AQUAKONTROL umożliwia kontrolę i usunięcie przecieków, dzięki podziałowi na sekcje przy pomocy wypustów hydroizolacyjnych i zainstalowaniu kroćców. W przypadku powstania uszkodzeń system rozdzielający na sekcje za sprawą wypustów hydroizolacyjnych pozwala uniknąć rozprzestrzeniania się wody między powierzchnią hydroizolacyjną a membraną. Luźny sposób ułożenia membrany pozwala zakończyć pracę izolacyjne w jak najkrótszym czasie, a podwójny szew spawania z kanałem kontroli umożliwia kontrolę pracy firmy montażowej.

METODA OTWARTA (FUNDAMENT) 1. Penopolistyrol ekstrudowany, na przykład, PENOPLEX®
 2. Geotekstylia, nie mniej 110 g/m3
 3. Membrana polimerowa PLASTFOIL® U
 4. Kątowy króciec kontroli przecieków
 5. Geotekstylia, nie mniej 300 g/m3
 6. Wpust hydroizolacyjny
 7. Gilza metalowa
 8. Konstrukcja hydroizolowana
 9. Grunt do powrotnego zasypywania
 10. Podłoże z tłucznia
 11. Podłoże z betonu
 12. Kompensator z penopolistyrola ekstrudowanego, na przykład, PENOPLEX® 50x50 mm
 13. Podsypka cementowo-piaskowa 50 mm
 14. Geotekstylia, nie mniej 500 g/m3

METODA "ściana szczelinowa" 1. Ściana w gruncie
 2. Penopolistyrol ekstrudowany, na przykład, PENOPLEX®
 3. Geotekstylia, nie mniej 110 g/m2
 4. PCV połączenie
 5. Kątowy króciec kontroli przecieków
 6. Membrana polimerowa PLASTFOIL® U
 7. Geotekstylia, nie mniej 300 g/m2
 8. Konstrukcja hydroizolowana
 9. Wpust hydroizolacyjny
 10. Podłoże betonowe
 11. Kompensator z piankowego polietylenu
 12. Wzmocnienie kąta za pomocą membrany polimerowej PLASTFOIL® U
 13. Podsypka cementowo-piaskowa 50 mm
 14. Geotekstylia, nie mniej 500 g/m2
 15. Podłoże z tłucznia

METODA OTWARTA (TUNEL) 1. Podsypka cementowo-piaskowa 50 mm
 2. Geotekstylia, nie mniej 500 g/m2
 3. Membrana polimerowa PLASTFOIL®
 4. Geotekstylia, nie mniej 350 g/m2
 5. Gilza metalowa
 6. Tunel hydroizolowany
 7. Wpust hydroizolacyjny
 8. Kompensator z penopolistyrola ekstrudowanego, na przykład, PENOPLEX® 50x50 mm
 9. Podsypka cementowo-piaskowa 50 mm
 10. Kątowy króciec kontroli przecieków
 11. Podłoże betonowe
 12. Podłoże z tłucznia

METODA ZAMKNIĘTA (TUNEL) 1. Pierwotna warstwa betonu
 2. Podstawowa część niosąca tunelu
 3. Wpust hydroizolacyjny
 4. Membrana polimerowa PLASTFOIL® U
 5. PCV połączenie
 6. Kątowy króciec kontroli przecieków
 7. Geotekstylia, nie mniej 500 g/m2

DZIEDZINY ZASTOSOWANIA SYSTEMU

System AQUAKONTROL, przeznaczony do hydroizolacji fundamentów budynków, budowli, tuneli, kolektorów, metra i parkingów podziemnych, chroni obiekty od strony zewnętrznej przed oddziaływaniem wód gruntowych wysokiego poziomu. Możliwość stosowania systemu przy otwartych i zamkniętych metodach budowy sprawia, że jest on określany jako system unikatowy.

ZALETY STOSOWANIA SYSTEMU

Zaletą stosowania systemu AQUAKONTROL jest możliwość rozdzielenia izolowanej powierzchni na sekcje, tzw. "karty", za pomocą wypustów hydroizolacyjnych i membrany polimerowej. Wypusty hydroizolacyjne, umiejscowione w konstrukcji betonowej, tworzą barierę dla przejścia i rozpowszechnienia wilgoci pomiędzy budowlą a płótnem hydroizolacyjnym. Zainstalowane kroćce kontroli przecieków pozwalają zaś operacyjne odnaleźć uszkodzenie hydroizolacji, by następnie je naprawić, poprzez uzupełnienie sekcji zaprawą remontową.

Wysoka jakość membrany PCV PLASTIFOIL potwierdzoną jest szeregiem certyfikatów krajowych instytutów i organizacji technicznych. Ponadto, w sierpniu 2013 roku, membrana PLASTIFOIL otrzymała europejski certyfikat Instytutu Technicznego i Budownictwa w Pradze. Jest to kolejny dowód nienagannej jakości produktów, które przeszły najcięższe testy w laboratoriach europejskich.


Trwałość 30 lat bez naprawy.

Membrana PCV PLASTIFOIL jest wysoce odporna na czynniki środowiskowe, takie jak wiatr i promieniowanie UV, a także niskie i wysokie temperatury.

Odporność na mróz

Membrana polimerowa PLASTIFOIL zawiera w swoim składzie wysokiej jakości plastyfikatory, dzięki którym posiada odporność na mróz i pozostaje elastyczna w niskich temperaturach. Membrana PLASTFOIL wytrzymuje powtarzające się procesy zamrażania i rozmrażania bez obniżenia jakości.

Montaż bez użycia otwartego ognia

Do montażu membrany PLASTIFOIL wystarczy strumień gorącego powietrza, uzyskany z automatu spawalniczego. Otwarty płomień nie jest konieczny.

Absolutna biostabilność

Pleśnie, grzyby i inne szkodliwe mikroorganizmy w procesie życia wydzielają toksyczne substancje mogące zniszczyć prawie każdy materiał. Membrana PLASTFOIL zawiera dodatki, dzięki którym posiada całkowitą stabilność biostabilność biologiczną.

Trwałość i bezpieczeństwo

Membrana polimerowa PLASTIFOIL nie zawiera szkodliwych zanieczyszczeń i dodatków. Jest przyjazna dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Odporność na promieniowanie UV

Błona polimerowa składa się ze specjalnych stabilizatów, które powodują, że materiał odporny jest na promieniowanie UV. Pod wpływem promieni słonecznych membrana PCV PLASTIFOIL nie zmienia swoich właściwości technicznych, koloru i nie blaknie.

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania oraz poznaj naszą politykę prywatności Polityka prywatności i cookies